Error parsing XSLT file: \xslt\NieuwsMenuMobile.xslt

CorporateLives voor Elkien

woensdag 21 mei 2014
Thema's:  Referenties

Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of dorp waarin een woning staat is zeker ook belangrijk om prettig te kunnen wonen. Voorzieningen spelen daarbij een rol maar ook de onderlinge contacten. Elkien wil mensen met elkaar en met organisaties verbinden. Vanuit onze betrokkenheid met mensen leveren wij een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Fryslân.

 

CorporateLives wordt ingezet voor ketensamenwerking. 
Reageer op dit item