Error parsing XSLT file: \xslt\NieuwsMenuMobile.xslt

CorporateLives voor de Gemeente Maastricht

woensdag 7 mei 2014
Thema's:  Referenties

Onlangs heeft de Gemeente Maastricht CorporateLives ingezet. De combinatie met CorporateSites bleek een krachtig middel om professionals van verschillende organisaties met elkaar in contact te brengen. Waarbij in gezamenlijkheid het contact met de bewoners van de wijken kon worden gemaakt via internet en sociale media.

In de Maastrichtse wijkaanpak werken de gemeente, woningcorporaties, bewoners, ondernemers en andere partners samen aan vitale en aantrekkelijke wijken. Tot zeker 2020 voert de gemeente daarvoor tal van activiteiten uit in achttien Maastrichtse buurten. Dat geschiedt op zeven gebieden in het sociale, economische en ruimtelijke domein. Het werk gebeurt niet vanachter de schrijftafel, maar in de buurten en wijken zelf. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties. Uiteindelijk gaat het immers om (het verbeteren van) hun leef- en werkomgeving.

 

 

Meer weten? Klik hier. 
Reageer op dit item